انعقاد تفاهم نامه های علمی-پژوهشی
برگزاری آزمون ارائه درس داوطلبین تدریس درس دفاع مقدس
برگزاری دوره توانمند سازی مربیان آمادگی دفاعی
برگزاری دوره توانمندسازی راویان
برگزاری کارگاه جهت راویان
برگزاری کارگاه فن سخنوری
برگزاری کارگاه های جهاد تبیین
برگزاری کارگاه های ضمن خدمت جهت کارکنان دولت با موضوع آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
برگزاری کارگاه های علمی با مشارکت دانشگاه ها
برنامه ریزی جهت دوره توانمندسازی مربیان دفاعی با همکاری آموزش و پرورش
جلسات هم اندیشی با اساتید درس دفاع مقدس
جلسه هم اندیشی با دانشگاه های استان پیرامون همکاری های علمی و پژوهشی
کارگاه رفع اشکال داوطلبین تدریس درس دفاع مقدس
نشست هم اندیشی در دانشگاه ها
اطلاع رسانی کسرخدمت
اهداف و وظایف مدیریت تحقیقات