آدرس: بیرجند، خیابان شهید آیت ا… غفاری، بین غفاری 22 و 24 روبروی بیمارستان رازی (ساختمان دانشکده فنی و حرفه ای ابن حسام سابق) طبقه دوم، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

کدپستی: 9717945561

شماره مسئول سایت: 09151639472

شماره تماس: 32347655-056

فکس: 32347255-056

ایمیل:  ayatbirjand@gmail.com

اعلام آمادگی کمک داوطلبانه به موسسه:

شمـاره حسـاب: 001- 4211865409- 4213  بانک انصار بیرجند، شعبه پاسداران،

شماره کارت: 6273811098504142