شهید جاویدالاثر غلامحسین احمدزاده

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1345/11/10        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1367/04/31        محل شهادت: فاو

محل دفن : جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

01 1(3)