شهید محمد علی توکلی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1335/02/01      محل تولد: بیغمزاد

تاریخ شهادت:    1367/04/04      محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: شهر دیهوک

یگان خدمتی: بسیج

محمد علي توكلي ف حسن1

شهید محمد علی استاد

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/11/20        محل تولد: شهر دیهوک

تاریخ شهادت:    1362/08/21        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: شهر دیهوک

یگان خدمتی: بسیج

محمد علي استاد ف غلامرضا1

شهید غلامحسین استاد

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1348/07/15        محل تولد: شهر دیهوک

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: شهر دیهوک

یگان خدمتی: بسیج

غلامحسین استاد1

شهید محمد کارگرزاده

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1344/06/10        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1362/01/24        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: شهر دیهوک

یگان خدمتی: بسیج

محمد كار گر زاده ف احمد1