شهید عباس الهیان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/26       محل شهادت: گیلانغرب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

الهيان عباس1

شهید حسین آکی

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: رقابیه      

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

اکي حسين

شهید حسین ابوالحسنی عدالت پناه

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/07       محل شهادت: سایت 5

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

ابوالحسني‌عدالت‌پناه حسين

شهید محمد ابراهیمی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1333/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/03/09       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

ابراهيمي محمد

شهید علی اصغری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/09/28       محل شهادت: مریوان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

اصغري علي

شهید رضا ایمانی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1363/06/17       محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

ايماني رضا

شهید سید محسن برکاتی

نام پدر: سید محمد تقی

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/03/03       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

برکاتي سيدمحسن

شهید احمد بخشی زاده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

بخشي‌زاده احمد

شهید علی اکبر بهادران

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/04/19       محل شهادت: کردستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

بهادران علي‌اكبر

شهید مهدی بخشایش

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

بخشايش مهدي

شهید علیرضا بهرامی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

بهرامي عليرضا

شهید حسن تورانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

توراني حسن

شهید علی توکلی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: اصفاک

تاریخ شهادت:    1361/02/30       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

توكلي علي

شهید مهدی جهان طلب

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1356/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/10/17       محل شهادت: گیلان غرب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

شهید حسن جهانیان

نام پدر: باقر

تاریخ تولد:         1328/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/02/06       محل شهادت: فکه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

جهانيان حسن

شهید  هاشم جباری

نام پدر: باقر

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/29       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

جباري هاشم

شهید  عباس حیدر نژاد

نام پدر: حیدرمحمد

تاریخ تولد:         1342/00/00        محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09        محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

حيدرنژاد عباس

شهید حسین حدادیان

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1337/00/00        محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/09/29       محل شهادت: مندلی

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

حداديان حسين

شهید حسین حسینی نژاد محبی

نام پدر: صادق

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

حسيني‌نژادمحبي حسين

شهید رضا حسین زاده اول

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1350/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/08/11       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

حسين‌زاده‌اول رضا

شهید  مهدی حکیمیان

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1348/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

حكيميان مهدي

شهید سید محمد خاکساری مقدم

نام پدر: سید حسین

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: امالرصاص

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

خاکساري‌مقدم سيدمحمد

شهید  اکبر رضایی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/11/19       محل شهادت: گیلانغرب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

رضايي اكبر

شهید غلامرضا رمضانی

نام پدر: تاج محمد

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/01/22       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

رمضاني غلامرضا

شهید علی رفیعی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/04/11       محل شهادت: مهران

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

رفيعي علي

شهید مهدی روایتی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

روايتي مهدي

شهید باقر ریگی زاده

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1367/05/03       محل شهادت: کرند غرب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

ريگي‌زاده باقر

شهید غلامرضا زاهدی مقدم

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1318/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1367/04/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

زاهدي‌مقدم غلامرضا

شهید سید رضا ساداتی پور

نام پدر: سید علی اکبر

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

ساداتي‌پور سيدرضا

شهید  محمد علی سلطان زاده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1349/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

سلطان‌زاده محمدعلي

شهید علی اکبر شریفی محترم

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1339/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/11       محل شهادت: جنوب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

شريفي‌محترم علي‌اكبر

شهید حسین شهابی

نام پدر: باقر

تاریخ تولد:         1324/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/09/30       محل شهادت: سومار

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

شهابي حسين

شهید مهدی شجاع

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1349/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1367/07/22       محل شهادت: راه حنیه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

شجاع مهدي

شهید علی صفری نادری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

صفري‌نادري علي1

شهید عباس صفری نادری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1348/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/14       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

صفري‌نادري عباس

شهید مهدی صفارزاده حسینی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

صفارزاده مهدي

شهید حسین صادق زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1366/05/25       محل شهادت: سردشت

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

صادق‌زاده حسين

شهید  حسین طاووسی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد:         1338/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

طاووسي حسين

شهید  رضا طاووسی

نام پدر: هاشم

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/01/30       محل شهادت: فکه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

طاووسي رضا

شهید مهدی طاووسی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

طاووسي مهدي

شهید حسین طهانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1366/02/08       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

طهاني حسين

شهید محمد رضا عطایی زاده

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عطائي‌زاده محمدرضا

شهید علی عسکری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1323/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/10/02       محل شهادت: گیلانغرب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عسكري علي

شهید  غلامرضا علی نژاد

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1338/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/02/20       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

علي‌نژاد غلامرضا

شهید محمد رضا علیزاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/07/10       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عليزاده محمدرضا

شهید  غلامرضا علیزاده

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/05/04       محل شهادت: مهران

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عليزاده غلامرضا

شهید سید غلامرضا علوی

نام پدر: سید مهدی

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1363/07/25       محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

علوي سيدغلامرضا

شهید مهدی عباس پور

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1351/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/22       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عباس‌پور مهدي

شهید احمد عبداله زاده مقدم

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1330/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1366/07/09       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

عبداله‌زاده احمد

شهید محمد رضا عزیزی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

عزيزي محمدرضا

شهید رضا غنچه

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

غنچه رضا

شهید  محمد فرهادی

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/05/03       محل شهادت: کردستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

فرهادي محمد

شهید  محمد مهدی فانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/01/23       محل شهادت: فکه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

فاني محمدمهدي

شهید   مهدی قاسمی حسینی

نام پدر: هاشم

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/02/01       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

قاسمي‌حسيني مهدي

شهید  مجید قدرتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1364/05/06       محل شهادت: مریوان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

قدرتي مجيد

شهید  حسین قلی نیاثانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1370/10/25       محل شهادت: کوههای خلج

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

قلي‌نياثاني حسين

شهید علی قاسمی کفاش

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

قاسمي‌كفاش علي

شهید   جواد قلی نیا عدالتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1352/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1372/11/06       محل شهادت: شرق نهبندان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

قلي‌نيا عدالتي جواد

شهید  علی کامل نیا

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1332/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/06/31       محل شهادت: آبادان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

كامل‌نيا علي

شهید  حسن کباری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1327/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

كباري حسن

شهید  مهدی کباری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

كباري مهدي-حسن

شهید  مهدی کباری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

كباري مهدي

شهید  علی کاجی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

كاجي علي

شهید  الهیار کاووسی

نام پدر: غلامحسن

تاریخ تولد:         1339/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/10/01       محل شهادت: سومار

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

کاووسي الهيار

شهید  حسین کراتی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1350/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1366/03/09       محل شهادت: جزیره ماهی

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

كراتي حسين

شهید  علیرضا کیال

نام پدر: نعمت

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1367/04/22       محل شهادت: فکه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

کيال عليرضا

شهید  سید حسین محمدی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1339/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1359/03/28       محل شهادت: کردستان

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

محمدي سيدحسين

شهید  عباس معیل

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1363/12/22       محل شهادت: حورالعظیم

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

معيل عباس

شهید  مهدی محمدی نیکپور

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

محمدي‌نيک‌پور مهدي

شهید  محمد حسین محمدی نیکپور

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1362/01/24       محل شهادت: جنوب

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

محمدي‌نيك‌پور محمدحسين

شهید  مهدی محمدپور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

محمدپور مهدي

شهید  علی محمدی مقدم

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1366/04/09       محل شهادت: سقز

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: سپاه

محمدي‌مقدم علي

شهید  حسین مهدیان

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1361/05/07       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

مهديان حسين

شهید  حسین مرادیان

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1349/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

مراديان حسين

شهید  علی نظری زاده

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1364/03/31       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: ارتش

نظري‌زاده علي

شهید  علیرضا ناظمیان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1349/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

ناظيمان عليرضا

شهید  مهدی نصرتی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1348/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

نصرتي مهدي

شهید  محمد ناصری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

ناصري محمد

شهید  صفر علی نظری

نام پدر: حجی رضا

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: کرند

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

نظري صفرعلي

شهید  هادی نصیرایی هوش

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/00/00       محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: بویران

محل دفن: بشرویه

یگان خدمتی: بسیج

نصيرايي‌هوش هادي

شهید  مهدی قرص زر

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1343/00/00       محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت:    1362/01/22       محل شهادت: ابوقریب

محل دفن: مشهد

یگان خدمتی: سپاه

قرص‌زر مهدي