شهید یوسفعلی مددی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/01/05       محل تولد: روستای یوسف آباد(بم)

تاریخ شهادت:    1360/09/18       محل شهادت: بوستان      

محل دفن: روستای یوسف آباد(بم)

یگان خدمتی: ارتش

يوسف علي مددي ف محمد1 copy