شهید غلامرضا حسن زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/10/01       محل تولد: روستای مختاران

تاریخ شهادت:    1366/02/26       محل شهادت: غرب کشور – باختران

محل دفن: روستای گز

یگان خدمتی: بسیج

غلامرضا حسن زاده1

شهید علی الوانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1347/04/10        محل تولد: روستای گز

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای گز

یگان خدمتی: ارتش

علی الوانی1