شهید محمد عباسی

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد:         1348/07/02       محل تولد: روستای گزدز

تاریخ شهادت:    1367/05/05       محل شهادت: اسلام آباد غرب      

محل دفن: روستای گزدز

یگان خدمتی: سپاه

محمد عباسی1