شهید قربانعلی سبزه کار

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1349/01/01       محل تولد: گزخت

تاریخ شهادت:    1363/03/09      محل شهادت: کامیاران

محل دفن: گزخت

یگان خدمتی: بسیج

1227

شهید سید حسن خزاعی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/08/03        محل تولد: گزخت

تاریخ شهادت:    1361/04/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گزخت

یگان خدمتی: ارتش

114