شهید علی سنجری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/03/02       محل تولد: روستای گرو

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای گرو

یگان خدمتی: بسیج

علی سنجری1