شهید محمدابراهیم نخعی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1326/03/02        محل تولد: روستای گارجگان

تاریخ شهادت:    1375/12/23       محل شهادت: حوالی مشهد سقوط هواپیما c130

محل دفن: حرم مطهر امام رضا (ع)

یگان خدمتی: ارتش

photo6745525798