شهید محمود محمدنژاد

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1352/04/16       محل تولد: روستای کلشانه

تاریخ شهادت:    1372/11/06       محل شهادت: جاده نهبندان      

محل دفن: روستای کلشانه

یگان خدمتی: سپاه

محمود محمد نژاد ف غلامحسين1 copy