شهید حسن پیردل

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1367/06/04       محل تولد: روستای کلاته سلیمان

تاریخ شهادت:    1393/03/26       محل شهادت: دهسلم نهبندان      

محل دفن: روستای کلاته سلیمان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حسن پیردل1