شهید حجت الله جاهدی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1343/01/02       محل تولد: نرم

تاریخ شهادت:    1364/06/18      محل شهادت: پنجوین

محل دفن: کلاته رضاقلی

یگان خدمتی: ارتش

حجت الله جاهدي ف عباس1 copy

شهید حجت نجفی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1356/07/01        محل تولد:  طبس

تاریخ شهادت:    1377/02/23        محل شهادت: سایت خاوران تهران

محل دفن: کلاته رضاقلی

یگان خدمتی: ارتش

حجت نجفی1