شهید محمدعلی رفیعی

نام پدر: رضاقلی

تاریخ تولد:         1345/00/00        محل تولد: کرند

تاریخ شهادت:    1361/05/07        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: کرند

یگان خدمتی: بسیج

رفيعي محمدعلي

شهید محمدعلی حیدری

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1327/00/00        محل تولد: کرند

تاریخ شهادت:    1364/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: کرند

یگان خدمتی: سپاه

حيدري محمدعلي

شهید رجبعلی اکبری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1342/00/00        محل تولد: کرند

تاریخ شهادت:    1367/09/24        محل شهادت: اسلام آباد      

محل دفن: کرند

یگان خدمتی: بسیج

اكبري رجب‌علي