شهید حسین رضایی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1341/03/01       محل تولد: سبزوار

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: روستای کاظم آباد

یگان خدمتی: سپاه

حسين رضايي ف محمد علي1 copy