شهید محمد کوهگرد

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1346/07/29       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: سپاه

1محمد کوهگرد

شهید حسین موذن

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/08/02       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسین موذن1

شهید حسین نیکرو

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد:         1344/01/04       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    1365/03/16        محل شهادت: شرهانی     

محل دفن: چهارفرسخ

یگان خدمتی: ارتش

1حسین نیکرو

شهید عظیم زارعی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1341/01/05       محل تولد: زاهدان

تاریخ شهادت:    1370/01/29        محل شهادت: منطقه تنگ نصرت آباد زاهدان    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: کارمند اداره تبلیغات اسلامی زاهدان

عظيم زارعي1

شهید حمیدرضا رضایی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1350/02/01       محل تولد: چهارفرسخ

تاریخ شهادت:    1365/12/10        محل شهادت: کربلای 5    

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

حميد رضا رضائي1