شهید محمد رضا باقری پور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1345/01/07        محل تولد: سواران نهبندان

تاریخ شهادت:    1366/05/20       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: مزار شیخ صالح

یگان خدمتی: سپاه

محمدرضا باقری پور1

شهید جمشید بخشی نژاد

نام پدر: حجی

تاریخ تولد:         1342/01/01       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1361/11/21       محل شهادت: منطقه سومار

محل دفن: مزار شیخ صالح

یگان خدمتی: ارتش

جمشيد بخشي نژاد1