شهید ابراهیم یزدانخواه

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/05/07       محل تولد: روستای چاه پایاب

تاریخ شهادت:    1366/09/06       محل شهادت: میمک      

محل دفن: روستای چاه پایاب

یگان خدمتی: ارتش

1128