شهید سید احمد قاسم زاده

نام پدر: سید علی

تاریخ تولد:         1343/08/01        محل تولد: ورنجان

تاریخ شهادت:    1363/03/24        محل شهادت: پیرانشهر – حاج عمران

محل دفن: گلزار شهدای شاهیک قاین

یگان خدمتی: ارتش

211