شهید  علیرضا صالحی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1340/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1361/01/01        محل شهادت: دارخوین

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: بسیج

صالحي عليرضا

شهید  غلامرضا عبداله زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1361/02/15        محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: ارتش

عبداله‌زاده غلامرضا

شهید علیرضا مرادی مقدم

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1343/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1362/12/07       محل شهادت: جنوب

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: بسیج

مرادي‌مقدم عليرضا

شهید شکرالله حسن زاده

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1362/12/05        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: بسیج

حسن‌زاده شكرالله

شهید محمد رضا رضاییان

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1364/02/07       محل شهادت: سومار

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: بسیج

رضاييان محمدرضا

شهید سیدرضا برسرآمد

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد:         1342/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1365/03/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: بسیج

برسرآمد سيدرضا

شهید حسین کیوانفر

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1330/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1364/03/20        محل شهادت: بانه

محل دفن: تهران

یگان خدمتی: ارتش

کيوانفر حسين

شهید مهدی حسینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1359/00/00        محل تولد: نیگنان

تاریخ شهادت:    1384/03/05        محل شهادت: پاسگاه هرمک

محل دفن: نیگنان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

حسيني مهدي