شهید غلام حسین چاجی

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1347/03/10       محل تولد: روستای نیک

تاریخ شهادت:    1367/04/16        محل شهادت: بانه سورکوه      

محل دفن: روستای نیک

یگان خدمتی: سپاه

غلام حسین چاجی1

شهید محمدعلی شفیعی

نام پدر:  محمد

تاریخ تولد:         1321/04/12       محل تولد: روستای نیک

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان      

محل دفن: روستای نیک

یگان خدمتی: بسیج

محمدعلی شفیعی1

شهید محمد حسین عباسی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         1333/01/07        محل تولد: روستای نیک

تاریخ شهادت:    1366/01/27        محل شهادت: سلیمانیه      

محل دفن: روستای نیک

یگان خدمتی: سپاه

محمد حسین عباسی1