شهید محمد نوکی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1342/04/03        محل تولد: روستای نوک

تاریخ شهادت:    1363/03/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای نوک

یگان خدمتی: ارتش

محمد نوکی 1