شهید غلامرضا پوره

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/01/07       محل تولد: روستای حسن آباد عربخانه

تاریخ شهادت:    1365/11/12       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای منگنکی

یگان خدمتی: سپاه

C1opy (2) of 13