سردار شهید سید فقیر حسینی

نام پدر: میرزا محمد ولی

تاریخ تولد:         1339/01/01        محل تولد: روستای مناوند

تاریخ شهادت:    1361/02/17        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای مناوند

یگان خدمتی: سپاه

سید فقر حسینی

شهید جاویدالاثر غلامحسین میری

نام پدر: میر عباس

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: روستای مناوند

تاریخ شهادت:    1362/10/11        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: جاویدالاثر (لوح یادبود گلزار شهدای روستای مناوند)

یگان خدمتی: بسیج (مرکز اعزام روحانی)

غلامحسین میری

شهید محمد حسین ملایی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1361/05/14        محل تولد: روستای مناوند

تاریخ شهادت:    1384/04/11        محل شهادت:قله شمسی(منطقه کورین سیستان بلوچستان)

محل دفن: گلزار شهدای بیرجند (قطعه دو)

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

سید محمدحسین ملایی