شهید محمدرضا کاریزی

نام پدر: محمد قلی

تاریخ تولد:         1348/01/01       محل تولد: روستای مقیلان

تاریخ شهادت:    1365/01/01       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای مقیلان

یگان خدمتی: بسیج

1375