شهیدجاویدالاثر  علیجان کاظمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/01/04        محل تولد: محمد آباد علم

تاریخ شهادت:    1365/02/02        محل شهادت: موسیان      

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

181