شهید مهدی آذر نیوش

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1346/08/23       محل تولد: محمد آباد

تاریخ شهادت:    1362/08/01       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

مهدي آذرنيوش فرزند عبدا لله1 copy

شهید محمود داوودی

نام پدر: میر علی

تاریخ تولد:         1344/05/06        محل تولد: همت آباد

تاریخ شهادت:    1363/01/21       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: ……

یگان خدمتی: سپاه

محمود داوودي ف علي1 copy

شهید محمد زمانی

نام پدر: ذبیح الله

تاریخ تولد:         1344/12/01        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1362/05/08       محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا زماني ف زبيح الله1 copy

شهید محمد رحیمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/11/10        محل تولد: روستای محمدآباد

تاریخ شهادت:    1365/10/26       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای محمدآباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد رحيمي ف علي1 copy

شهید لیلی حسنی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1304/04/23        محل تولد: محمد آباد

تاریخ شهادت:    1366/05/29       محل شهادت: مکه

محل دفن: امام زاده طبس

یگان خدمتی: زائر

ليلا حسني ف اسد الله1 copy

شهید  احمد حاجی زاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/04/22        محل تولد: دهنو

تاریخ شهادت:    1363/12/25       محل شهادت: هویزه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

احمد حاجي زاده ف محمد1 copy

شهید احمد ابراهیمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/05/04        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

احمد ابراهميمي1 copy

شهید حسن عباسیان

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         1340/01/15        محل تولد: رحمت آباد

تاریخ شهادت:    1370/04/03        محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسن عباسيان ف حسين علي1 copy

شهید حسین بیضائی

نام پدر: باشی

تاریخ تولد:         1339/03/12        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1361/03/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسين بيضايي ف محمد باشي1 copy

شهید عباس صفرزاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/09/01        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1379/12/30        محل شهادت: سنگان خواف

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

عباس صفر زاده ف محمد1 copy

شهید عباس باقری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1336/09/02        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: محمدآباد

یگان خدمتی: سپاه

عباس باقري ف غلامرضا1 copy

شهید علی محمدزاده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1338/10/22        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1365/12/12        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

علي محمد زاده ف حسن1 copy

شهید عید محمد رحیمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/01/04        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1362/05/24        محل شهادت: مهران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

عید محمدرحیمی1

شهید غلامرضا زمانی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1334/01/03        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: ام الرساس

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا زماني ف ابراهيم1 copy