شهید علی اکبر ابراهیمی

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1338/02/07       محل تولد: روستای مبارک آباد

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: کرخه

محل دفن: روستای مبارک آباد

یگان خدمتی: بسیج

449علي اكبر ابراهيمي