شهید  حسین چوپانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1347/06/25       محل تولد: روستای ماژان

تاریخ شهادت:    1367/03/09      محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای روستای ماژان

یگان خدمتی: سپاه

103شهید حسین چوپانی 002

شهید  محمد حیدری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/04/27        محل تولد: روستای ماژان

تاریخ شهادت:    1365/09/22        محل شهادت: موسیان (نهر عنبر)

محل دفن: گلزار شهدای روستای ماژان

یگان خدمتی: ارتش

661شهید محمد حیدری