شهید عباس ملایی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/02/09       محل تولد: روستای فیروزآباد

تاریخ شهادت:    1362/07/29       محل شهادت: مریوان   

محل دفن: روستای فیروزآباد

یگان خدمتی: بسیج

شهيد عباس ملايي1