شهید جلال الدین رمیار

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/09/17        محل تولد: فورگ

تاریخ شهادت:    1378/01/01        محل شهادت: ……….

محل دفن: فورگ

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

جلال الدین رمیار

شهید غلام رسول یوسفی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد:         1335/00/00        محل تولد: فورگ

تاریخ شهادت:    1375/11/18        محل شهادت: ……….

محل دفن: فورگ

یگان خدمتی: مردمی

غلامرسول یوسفی