شهید ابوالفضل قلی زاده

نام پدر: کاظم

تاریخ تولد:         1346/05/16        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1389/08/17        محل شهادت: کربلا     

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: زائر کربلا

1

شهید عید محمد مهدیزاده

نام پدر: عمراله

تاریخ تولد:         1347/06/07        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/08/01        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید عیدی محمد صلاحی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1334/02/10        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: فتح آباد

یگان خدمتی: سپاه

3