شهید حسن رضایی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/02/03       محل تولد: روستای غیوک

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: روستای غیوک

یگان خدمتی: سپاه

148شهید حسن رضایی