شهید محمد عرب

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1340/04/14       محل تولد: روستای عمری عربخانه

تاریخ شهادت:    1360/12/27       محل شهادت: منطقه عملیاتی فتح المبین(جبهه شوش)      

محل دفن: روستای عمری عربخانه

یگان خدمتی: ارتش

محمد عرب1