شهید غلام رضا ابراهیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/06/20       محل تولد: روستای درویش آباد

تاریخ شهادت:    1363/05/02       محل شهادت: خسروآباد آبادان      

محل دفن: روستای علی آباد

یگان خدمتی: ارتش

غلامرضا ابراهیمی1