شهید عباس زنگوئی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1344/01/20       محل تولد: روستای عرب آباد

تاریخ شهادت:    1364/12/22       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای عرب آباد

یگان خدمتی: سپاه

عباس زنگويي ف غلام1 copy