شهید  محمد محمدزاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1345/06/10        محل تولد: عباس آباد دشت

تاریخ شهادت:    1361/02/10        محل شهادت: سومار

محل دفن: عباس آباد دشت

یگان خدمتی: ارتش

175

شهید  غلامحسین شیری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1331/05/05        محل تولد: عباس آباد دشت

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: عباس آباد دشت

یگان خدمتی: بسیج

1305

شهید  علی شیری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: عباس آباد دشت

تاریخ شهادت:    1367/03/09       محل شهادت: دهلران

محل دفن: عباس آباد دشت

یگان خدمتی: ارتش

1279