شهید مهدی غلامی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1349/06/10       محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/01       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای ظهر

یگان خدمتی: سپاه

1