شهید رحمت الله یعقوبی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1343/02/01        محل تولد: شیخ علی

تاریخ شهادت:    1366/04/09        محل شهادت: تهران – پادگان امام حسن(ع)     

محل دفن: شیخ علی

یگان خدمتی: ارتش

2138