شهید محمد دهقانی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/01/10       محل تولد: روستای سنوک

تاریخ شهادت:    1367/06/07       محل شهادت: شرهانی      

محل دفن: روستای سنوک

یگان خدمتی: ارتش

محمد دهقانی 1