شهید عبدالعلی فغانی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد:         1336/09/02       محل تولد: زیرک آباد

تاریخ شهادت:    1359/11/20       محل شهادت: میمک

محل دفن: زیرک آباد

یگان خدمتی: نیروی هوائی

عبدالعلي فغاني ف عباسعلي1 copy

شهید علی عباسی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1346/12/22        محل تولد: تجریش

تاریخ شهادت:    1365/12/16        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: زیرک آباد

یگان خدمتی: سپاه

علي عباسي ف محمد حسين1 copy

شهید علیرضا گلی

نام پدر: جهانگیر

تاریخ تولد:         1341/04/10        محل تولد: آبخورگ

تاریخ شهادت:    1374/08/14        محل شهادت: بیمارستان      

محل دفن: زیرک آباد

یگان خدمتی: بسیج

عليرضا گلي ف جهانگير1 copy

شهید محمد غلامی

نام پدر: نصرالله

تاریخ تولد:         1345/01/10        محل تولد: سبزوار

تاریخ شهادت:    1364/10/29        محل شهادت: جبهه جنوب    

محل دفن: زیرک آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمد غلامي ف نصر الله1 copy

شهید جاویدالاثر علیرضا برهانی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد:         1349/06/03        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1369/06/07        محل شهادت: نهبندان   

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

عليرضا برهاني1 copy