شهید حبیب الله زنگویی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1344/09/08       محل تولد: ماهیرود

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: بسیج

1Copy of 71

شهید حسن زنگویی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         1358/05/01       محل تولد: زهری

تاریخ شهادت:    1380/06/19        محل شهادت: جاده حسین آباد رزاق      

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: سپاه

137

شهید حسن زنگویی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1346/05/10        محل تولد: زهری

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: زهری

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن زنگویی متولد 1359 ت ش 18061380 محل دفن زهری محل شهادت اسماعیل اباد نهبندان1