شهید  غلامحسین صفامنش

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد:         1342/06/03        محل تولد: روستای روشناوند

تاریخ شهادت:    1362/12/10        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای روشناوند

یگان خدمتی: سپاه

30شهید غلامحسین صفامنش