شهید غلامحسین نخعی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1310/04/05        محل تولد: روستای درخت توت

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای درخت توت

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامحسین نخعی1