شهید محمدتقی ترخی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/03/07       محل تولد: روستای دارج

تاریخ شهادت:    1362/05/14       محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای دارج

یگان خدمتی: بسیج

436محمد تقي ترخي