شهید غلامحسین محمودی پور

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1340/06/03        محل تولد: خنجوک

تاریخ شهادت:    1367/07/09        محل شهادت: شهر قاین      

محل دفن: خنجوک

یگان خدمتی: سپاه

1364