شهید محمدرضا گورگانی

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد:         1349/01/02       محل تولد: روستای دستغیچ

تاریخ شهادت:    1361/06/27       محل شهادت: جبهه کوشک      

محل دفن: حسن کلنگی

یگان خدمتی: ارتش

محمد رضا گورگانی1