شهید علی نخعی پور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1349/06/20        محل تولد: کلاته حاجی یوسف

تاریخ شهادت:    1368/09/08        محل شهادت: عین خوش      

محل دفن: گلزار شهدای روستای حاجی یوسف

یگان خدمتی: ارتش

680علی نخعی پور 002

شهید محمد بنی اسدی

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1346/04/02        محل تولد: کلاته حاجی یوسف

تاریخ شهادت:    1367/02/04        محل شهادت: جزیره مجنون     

محل دفن: گلزار شهدای روستای حاجی یوسف

یگان خدمتی: سپاه

808محمد بني اسدي(نام پدر برات