شهید محمد رضا یوسفی پور

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1342/04/09       محل تولد: روستای جیک

تاریخ شهادت:    1363/06/08       محل شهادت: دیواندره

محل دفن: روستای جیک

یگان خدمتی: سپاه

محمدرضا یوسفی پور1

شهید حسن رضا عزیزی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1343/02/02       محل تولد: روستای جیک

تاریخ شهادت:    1364/03/21       محل شهادت:مهران

محل دفن: روستای جیک

یگان خدمتی: ارتش

حسن رضا عزیزی1